Khi bạn đi du lịch châu Âu, bạn sẽ phải nộp một số giấy tờ chứng minh tài chính cho Đại sứ quán, trong đó có sao kê tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán…
Dưới đây là một số chú ý bạn cần biết về các yêu cầu của Đại sứ quán Pháp.


• Sao kê tài khoản ngân hàng phải được cấp bởi một ngân hàng.

• Sao kê cho tất cả các loại tài khoản ngân hàng (trừ tài khoản thẻ tín dụng) đều được chấp nhận.

• Sao kê tài khoản ngân hàng bản gốc có thể in trên mọi khổ giấy.

• Sao kê tài khoản ngân hàng cần phải có dấu mộc của ngân hàng nếu được in ra từ tài khoản thẻ. 

Nếu sao kê được in ra hoặc sao y từ sổ tiền gửi, không cần thiết có dấu . Trong trường hợp này sổ gửi tiền bản gốc cần được mang theo để đối chiếu tại trung tâm thị thực.

• Nếu cha mẹ của đương đơn hoặc chính đương đơn là một đại diện của một công ty, người nộp đơn cần cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân và chứng từ ngân hàng dưới tên của công ty.

• Các sao kê tài khoản ngân hàng nên bao gồm lịch sử tài khoản đầy đủ của 3 tháng gần đây để đáp ứng tối thiểu yêu cầu đặt ra của Lãnh Sự Quán. Nếu lịch sử sao kê không đầy đủ, đương đơn nên cung cấp một thư giải trình về lý do cho trường hợp này.

• Người nộp đơn có thể cung cấp thêm các tài liệu để chứng minh nguồn tài chính bổ sung, ví dụ cổ phần chứng khoán hoặc tài khoản các quỹ.

• Vui lòng lưu ý: sao kê tài khoản ngân hàng không phải là giấy chứng nhận gốc của ngân hàng trên khoản tiền gửi. Sao kê tài khoản ngân hàng phải thể hiện chính xác ngày gửi tiền và rút tiền.

• Tên của người nộp đơn phải xuất hiện rõ ràng trên các sao kê tài khoản ngân hàng . Tên của người nộp đơn sẽ được in ra bởi ngân hàng – nếu nó được viết tay từ người nộp đơn, sẽ không đáp ứng các yêu cầu chung đặt ra. Đối với sinh viên muốn cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng từ người mà họ phải phụ thuộc về tài chính nên chắc chắn rằng tên của chủ tài khoản được in trên các tài liệu.

• Đó là một điểm thuận lợi nếu các mục tiền lương, hưu trí được liệt kê rõ ràng trên các bản sao kê tài khoản ngân hàng.

Sao kê tài khoản ngân hàng của nhân viên

Các sao kê thông thường đòi hỏi:

• Sao kê tài khoản ngân hàng phải được cấp bởi một ngân hàng.

• Sao kê cho tất cả các loại tài khoản ngân hàng (trừ tài khoản thẻ tín dụng) đều được chấp nhận

• Sao kê tài khoản ngân hàng bản gốc có thể in trên mọi khổ giấy.

• Sao kê tài khoản ngân hàng cần phải có dấu mộc của ngân hàng nếu được in ra từ tài khoản thẻ.

• Các sao kê tài khoản ngân hàng nên bao gồm lịch sử tài khoản đầy đủ của 3 tháng gần nhất để đáp ứng tối thiểu yêu cầu đặt ra của Lãnh Sự Quán. Nếu lịch sử sao kê không đầy đủ, đương đơn nên cung cấp một thư giải trình về lý do cho trường hợp này.

• Vui lòng lưu ý: sao kê tài khoản ngân hàng không phải là giấy chứng nhận gốc của ngân hàng trên khoản tiền gửi. Sao kê tài khoản ngân hàng phải thể hiện chính xác ngày gửi tiền và rút tiền.

• Tên của nhân viên phải xuất hiện rõ ràng trên các sao kê tài khoản ngân hàng. Tên của nhân viên sẽ được in ra bởi ngân hàng.

Nguồn: TLSContact Việt Nam

Kinh nghiệm du lịch châu Âu
Nhóm Facebook · 6.556 thành viên
Tham gia nhóm
Nơi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch châu Âu. Bạn hãy đặt câu hỏi và sẽ tìm được câu trả lời hữu ích nhất. Hoặc bạn cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho mọi người.