Ngày hội Di sản Châu Âu là dịp để khám phá những công trình dân sự, quân sự, tôn giáo, trụ sở các cơ quan mà thông thường không mở cửa cho công chúng tham quan. Đây cũng là dịp để nhắc nhở chúng ta cần bảo vệ, tu tạo, tôn vinh di sản và truyền lại di sản cho các thế hệ sau.

Như mọi năm, Đại sứ quán Pháp sẽ mở cửa đón khách tham quan tại Hà Nội (ngày 14 tháng 9) và Tổng lãnh sự quán Pháp đón khách tham quan tại thành phố Hồ Chí Minh (ngày 21 tháng 9)

Năm nay, tại Hà Nội, chương trình tham quan gồm 4 địa điểm: Đại sứ quán Pháp, Trường Viễn Đông Bác Cổ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia số 1 và triển lãm của trường Viễn Đông Bác Cổ tại Trung tâm Văn hóa Pháp.

Tại Đại sứ quán Pháp, chương trình tham quan có hướng dẫn viên bắt đầu từ 9h30 đến 12h30, thứ bảy, ngày 14 tháng 9. Khách tham quan được phục vụ đồ uống giải khát trong nhà khánh tiết trước khi kết thúc chuyến thăm.

Bạn có thể tham khảo trang https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr để biết thêm về
Ngày Di sản Châu Âu