Nền kinh tế thế giới rất phức tạp, nhưng các bản đồ dưới đây sẽ cho phép bạn đơn giản hóa sự hiểu biết của bạn về sự giàu có tương đối của người dân trên toàn cầu.

Tạp chí Tài chính Toàn cầu gần đây đã so sánh dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới về Thu nhập Quốc dân (GNI) trên đầu người cho 204 quốc gia.

Mỗi quốc gia được xếp vào một trong bốn nhóm:

  1. Thu nhập thấp: $ 1,045 hoặc
  2. Thu nhập thấp hơn trung bình: $ 1,046 đến $ 4,125
  3. Thu nhập trung bình: $ 4,126 đến $ 12,745
  4. Thu nhập cao: $ 12,746 trở lên

HowMuch.net đã giúp thể hiện các thông tin này thành những hình ảnh sau đây:

Các nước giàu nhất và nghèo nhất trên thế giới

Kinh nghiệm du lịch châu Âu
Nhóm Facebook · 6.556 thành viên
Tham gia nhóm
Nơi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch châu Âu. Bạn hãy đặt câu hỏi và sẽ tìm được câu trả lời hữu ích nhất. Hoặc bạn cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cho mọi người.