Các đường biên giới là một khái niệm tương đối mới ở nhiều nơi trên thế giới. Trên thực tế, cho đến nửa sau của thế kỷ 20, hầu hết thế giới vẫn là lãnh thổ mở rộng với biên giới lỏng lẻo hoặc hoàn toàn không xác định.

Tuy nhiên, trên lục địa châu Âu, thẩm quyền về lãnh thổ đã là một thực tế của cuộc sống hàng nghìn năm. Nhiều trường hợp đường biên giới được xác định rõ ràng trên giấy tờ, nhưng một số trường hợp lại được đánh dấu khá đơn giản. Ví dụ, hơn 3.000 dặm (5.000 km) của đế chế La Mã được đánh dấu bằng các pháo đài biên giới trong thế kỷ thứ 2.

Theo thời gian, khi quyền tài phán lãnh thổ thay đổi thông qua chiến tranh, hôn nhân, và các dàn xếp khác, bản đồ đã được vẽ lại vô số lần. Đoạn video dưới đây cho biết sự thay đổi đáng kể của nhiều đường phân chia của châu Âu (thậm chí gần đây là những năm 90).

Ngay cả thời nay, biên giới cũng có thể thay đổi. Bỉ và Hà Lan gần đây đã trao đổi đất đai để đơn giản hóa một vấn đề phức tạp của biên giới dọc theo bờ sông.

Similar Posts

Leave a Reply