Air France vừa cung cấp cho bạn một giảm giá 15% trên chuyến đi tiếp theo của bạn đi châu Âu.

Bạn chỉ cần sử dụng mã BEST529 để đặt vé ngay bây giờ!

Khuyến mại này có giá trị đến ngày 15 tháng năm 2018.